Hvad er Limfjordsteatret

Limfjordsteatret blev grundlagt i 1989 som egnsteater på Mors – og som forsamlingshusteater for hele Viborg Amt frem til amternes nedlæggelse i 2007. Fra 1. januar 2021 er vi også egnsteater i Thy.

Limfjordsteatret er ét teater med afdelinger på Mors og i Thy, som får egnsteater-støtte fra både Morsø og Thisted kommuner.
Vores egne forestillinger til børn og voksne produceres oftest med henblik på turné nationalt og ind imellem også internationalt.
Limfjordsteatret arrangerer gæstespil for voksne og børn både på Mors og i Thy.
Limfjordsteatret har pt. godt 20 faste medarbejdere og en teknikerelev.
Ledelse, bogholderi, systue, presse og udviklingsafdeling bliver fælles for begge huse.

På Mors bor vi på Limfjordsvej 97 i et stort, nybygget teaterhus, som blev indviet i september 2019. Her skal primært produceres voksenteater, som også skal spille i Thy samt på turné. Derudover fortsætter både teaterskole for børn og talentundervisning for unge som hidtil på Mors.

I Thy bor vi i Frederiksgade 5 i den gamle politistation, som siden 2014 har været indrettet til teaterhus. Her skal produceres børne/ungdomsforestillinger, som skal spille både i Thy og på Mors samt på turné. Desuden bliver der masser af teaterprojekter for og med børn og unge.

det ny limfjordsteater

Velkommen indenfor i det nye teaterhus på Mors. Et markant og imponerende byggeri, som vi meget hurtigt er kommet til at føle os hjemme i.

Vi har så mange aktiviteter udover at producere og vise teater, at vi konstant har måttet låne lokaler ”ude i byen” til vores teaterskole for børn, showdance, Limfjordsteatrets Akademi for scenekunst og vores teaterpædagogiske afdeling LIM’eren. Vi er – og vil gerne være – et åbent hus med mange aktiviteter for både børn, unge og voksne, og får i det nye hus meget bedre plads til det hele.

ÅBNINGSWEEKEND
27.-29. SEPTEMBER 2019
INDFLYTNING
7. MAJ 2019
REJSEGILDE
28. SEPTEMBER 2018
FØRSTE SPADESTIK
19. MARTS 2018

Flere muligheder

Vi kan få et endnu tættere samarbejde med vores kommende naboer: Morsø Gymnasium, der, som det eneste gymnasium i landet, har drama på A-niveau, Morsø Handelsgymnasium – EUC, Thy-Mors HF & VUC, Morsø Teaterkreds, Morsø Multipark, Sparekassen Thy Arena Mors, Dueholmsskolen, 10’eren og Morsø Ungdomsskole. Det nye teaterhus ligger i et område, hvor 2000 børn og unge har deres færden, og det vil helt sikkert afføde nye aktiviteter i både skole- og fritid.

Vi skal fortsat være et intimteater med plads til mindre og anderledes forestillinger for både børn, unge og voksne. Men vi får mulighed for helt nye samarbejdsrelationer med både erhvervsliv, foreningsliv og turismeerhvervet, og for at tilbyde andre oplevelser til vores publikum. Det kan være suppeteater, foredrag, konferencer, workshops, særlige teaterpakker for turister m.m

Om byggeriet

Hvor stort er huset?

Et 1800 m2 stort, 52-kantet, moderne scenekunsthus, i tilknytning til uddannelsesfællesskabet på Limfjordsvej.

Hvem bygger teaterhuset?

Limfjordsteatrets Byggefond er bygherre og skal også forestå driften af den nye teaterbygning. A&I Rådgivende Ingeniører A/S fra Nykøbing Mors er udpeget som totalrådgiver for byggeriet med Arkitektgruppen Limfjorden ApS, Nykøbing, og AB Studiedesign, Aarhus, som underrådgivere. NIRAS er bygherrerådgiver. CEBRA Arkitekter har sammen med Arkitekt Boris Broman Jensen tegnet den nye bygning.

Hvem er håndværkerne?

Murer: Erling Jensen, Nykøbing Tømrer: TBS, Skive Alufacade: Eiler Thomsen Alufacader, Holstebro Maler: Jesper Johansen, Nykøbing Tag: KN Tagdækning, Thisted VVS: Handest VVS, Thisted Ventilation: GK Danmark, Skive El: Morsø Industri Automatic, Nykøbing Beton: Dan-Element, Skive

Hvem er de økonomiske grundlæggere?

Byggeriet koster 30 millioner kroner og er støttet af A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Færchfonden, Lokale og Anlægsfonden samt Morsø Kommune.

Spar Nordlyset

Tak til Spar Nord Fonden for bidrag til facadebelysning i det nye byggeri

Tak til LAG Thy-Mors for bidrag til café og anretterkøkken