Open Call

KÆRE KUNSTNERE FRA MORS, THY OG OMEGN

Det er med stor glæde, at Limfjordsteatret i samarbejde med Morsø og Thisted kommuner kan præsentere projektet ”Artist in Residence – År 2”. Vi ønsker at give lokale kunstnere en unik mulighed for at deltage aktivt i vores fælles kunstneriske udfoldelse og være med til at skabe spændende kunstprojekter for børn og unge i lokale daginstitutioner og skoler sammenmed teatrets faste medarbejdere.
Med dette Open Call inviterer vi alle lokale kunstnere til at byde ind for at deltage i relevante projekter i skoleåret 2024-2025.
Send os en ansøgning med en præsentation af dit kunstneriske virke og speciale samt erfaring med at arbejde med børn og unge. Det kan også være med beskrivelse af en idé til et projekt til en specifik målgruppe.
Vi ønsker at understøtte og fremme det kreative vækstlag, åbne døre for nye muligheder for synlighed og opmærksomhed, etablere forbindelser på tværs af vores område og samtidig styrke tilgængeligheden og kendskabet til kunst og kultur.
Limfjordsteatret vil stå i spidsen for koordineringen af Open Call og planlægningen af aktiviteterne for det kommende år.
Vi er særligt opmærksomme på at inkludere daginstitutioner og skoler for at sikre, at de som centrale målgrupper får en
givende oplevelse ud af projektet. Vi ser frem til at integrere kunsten i børne- og uddannelsesmiljøet og give børn og unge en unik oplevelse af kunstens magi.
FAKTA
· Projektet er støttet af Statens Kunstfond, Huskunstnerordningens ”Artist in Residence”-program
· Det overordnede tema hedder i Morsø Kommune ”Sammen er vi bedst” og har i Thisted Kommune titlen ”Forbundet”
· Projekterne tænkes som korte indstik i børnenes hverdag i skoleåret 2024-2025.
· Lønnen er 30.000 kr. i måneden i honorar inkl. forberedelse
· De udvalgte kunstnere skal godkendes af Statens Kunstfond, hvilket yderligere styrker projektets kvalitet og relevans

ANSØGNING: Send maks. en side med beskrivelse af dit kunstneriske virke i forhold til at arbejde med børn/unge og evt.
beskrivelse af en idé til workshop – samt maks. en side med dit CV. Ansøgningen sendes til post@limfjordsteatret.dk, mærk. ”Artist in Residence” – og skal være os i hænde senest 10. marts.