Hvem er vi

Limfjordsteatret udvikles og drives til daglig af et hold dedikerede medarbejdere. Og ligesom vi ikke ville være her uden medarbejdere, kan vi heller ikke undvære vores bestyrelse, vennekreds, erhvervspartnere og sponsorer.

Medarbejdere

Limfjordsvej 97 – 7900 Nykøbing mors

Frederiksgade 5 – 7700 thisted

Ib Andersen

Servicemedarbejder
Telefon: 97710515

Bestyrelsen

Limfjordsteatret ledes af en bestyrelse bestående af udpegede og selvsupplerede medlemmer.

Bestyrelsesleder, udpeget af Vennekredsen
Jørgen Madsen
Vicebestyrelsesleder, Udpeget af Vennekredsen
Jane Futtrup
Politiker, Morsø Kommune
Pia Storm
Politiker, Morsø Kommune
Peter Therkildsen
Lokalt forankret og teaterinteresseret
Villy Dall
Medarbejderrepræsentant
Kim Fast Jensen
Erhvervslivet
Lisbeth Thrysøe
Politiker, Thisted Kommune
Ida Pedersen
Ungdomsrepræsentant
Malte Houe
Teaterfaglig person
Thorkild Andreasen
Politiker, Thisted kommune
Torben Overgaard

Formand

Jørgen Madsen

Dueholmskolens tidligere leder er bestyrelsesleder for Limfjordsteatret

Jørgen Madsen har været Limfjordsteatrets bestyrelsesleder siden 2017, da byggeriet af det nye teaterhus på Mors stod foran en afgørende fase. Han havde i godt 18 år stået i spidsen for Dueholmskolen, Morsø Kommunes største folkeskole, og som skoleleder ført skolen igennem fire gennemgribende om- og tilbygninger for 80-90 millioner kroner. Han trådte således til med en uvurderlig erfaring på et meget vigtigt tidspunkt i teatrets historie. I 2021 stod teatret igen overfor en markant milepæl, da Limfjordsteatret også blev egnsteater for Thisted Kommune.

Jørgen Madsen er bosat i Skive.

sådan vælges bestyrelsen

udpegede medlemmer
  • 2 udpeges af Morsø Kommunalbestyrelse – sidder i 4 år (fra kommunalbestyrelsens midte) – følger valgperioden.
  • 1-? Medlem(mer) udpeges af de andre tilskudsgivende kommuner – sidder i 4 år (fra kommunalbestyrelsens midte) – følger valgperioden.
  • 1 medarbejderrepræsentant – sidder i 2 år (udpeges af og blandt teatrets ansatte) – udpeges i lige år.
SELVSUPPLEREDE MEDLEMMER, DER UDPEGES AF DEN SIDDENDE BESTYRELSE
  • 1 med teaterfaglig ekspertise udpeges – sidder i 2 år udpeges i lige år
  • 1 med erhvervsrettet ekspertise – sidder i 2 år  udpeges i ulige år
  • 1 lokalforankret og teater-interesseret – sidder i 2 år vælges i ulige år
  • 2 udpeges af Limfjordsteatrets støttekreds´ GF – sidder i 2 år – ”1-1” hvert andet år

Alle bestyrelsesmedlemmer udpeges med tiltrædelse i januar måned.

Genvalg kan finde sted.

Sker der afgang af bestyrelsesmedlemmer i funktionsperioden, udpeges et nyt medlem af de hertil berettigede.

Den offentlige hovedtilskudsyder skal straks orienteres skriftligt om valg af nye medlemmer til bestyrelsen med angivelse af de valgtes navne, adresser og personnumre.

Teatrets kunstneriske leder kan ikke være medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen konstitueres med formand og næstformand en gang årligt i januar måned.

Limfjordsteatrets vennekreds

Limfjordsteatrets Vennekreds er en forening, hvis formål er at støtte Limfjordsteatret ved at udbrede kendskabet til teatret og dets mange aktiviteter og ved at øge interessen for teaterkunsten i almindelighed.

Medlemmer af Vennekredsen får tilsendt informationer om forestillinger, andre aktiviteter og særarrangementet på Limfjordsteatret gennem vores nyhedsbreve.

Vennekredsen medlemmer har stemmeret ved den årlige generalforsamling og har dermed også indflydelse på teatrets virke. Det er således Vennekredsens bestyrelse, der udpeger både formand og næstformand til Limfjordsteatrets bestyrelse.

En del af Vennekredsens medlemmer deltager aktivt ved større arrangementer, hvor der er brug for en hjælpende hånd. Det kan være i forbindelse med Kulturmødet, ved det årlige Halloween-optog, større festivaler og andet.

Vennekredsens bestyrelse
Bestyrelsesleder
Jane Futtrup
Kurt Sonne Thomsen
Tove Bak
Peter Therkildsen
Vicebestyrelsesleder
Kaj Hyldig
Chris Poulsen
Priser for medlemskab

Årskortholdere er automatisk medlem af Vennekredsen. Personligt medlemsskab koster 100 kr. pr. år, husstandsmedlemsskab 200 kr. Købes under fanen “Forestillinger”.