Hvem er vi

Limfjordsteatret udvikles og drives til daglig af et hold dedikerede medarbejdere. Og ligesom vi ikke ville være her uden medarbejdere, kan vi heller ikke undvære vores bestyrelse, vennekreds, erhvervspartnere og sponsorer.

Medarbejdere

Limfjordsvej 97 – 7900 Nykøbing mors

Frederiksgade 5 – 7700 thisted

Pia Rosenfell

Tekniker
Telefon: 97710515

Bestyrelsen

Limfjordsteatret ledes af en bestyrelse bestående af udpegede og selvsupplerede medlemmer.

Formand, udpeget af Vennekredsen
Jørgen Madsen
Udpeget af Vennekredsen
Jane Futtrup
Politiker, Morsø Kommune
Jens Dahlgaard
Politiker, Morsø Kommune
Klaus Hvidtfeldt Larsen
Lokalt forankret og teaterinteresseret
Villy Dall
Medarbejderrepræsentant
Kim Fast Jensen
Erhvervslivet
Lisbeth Thrysøe
Politiker, Thisted Kommune
Niels Jørgen Pedersen
Ungdomsrepræsentant
Malte Houe
Thisted Teaternetværk
Bente K. Pedersen

Bestyrelsen har desuden mulighed for at udpege en teaterfaglig person

Formand

Jørgen Madsen

Dueholmskolens tidligere leder overtager posten som formand for Limfjordsteatrets bestyrelse

Jørgen Madsen, som i godt 18 år stod i spidsen for Dueholmskolen, Morsø Kommunes største folkeskole, er tiltrådt som ny formand for Limfjordsteatrets bestyrelse. Det ligger fast efter bestyrelsen konstituerede sig på det første møde i januar.

“Vi er rigtig glade for at få Jørgen Madsen som formand”, siger teaterleder Gitta Malling. “Vi står foran en utrolig spændende tid i teatrets historie, hvor vi skal opføre en helt ny teaterbygning til 30 millioner kroner ved uddannelsesinstitutionerne på Limfjordsvej, og er glade for at få en mand i spidsen, der, som Jørgen Madsen, både har beskæftiget sig meget med kultur og har stor erfaring med byggeprojekter.”

sådan vælges bestyrelsen

udpegede medlemmer
  • 2 udpeges af Morsø Kommunalbestyrelse – sidder i 4 år (fra kommunalbestyrelsens midte) – følger valgperioden.
  • 1-? Medlem(mer) udpeges af de andre tilskudsgivende kommuner – sidder i 4 år (fra kommunalbestyrelsens midte) – følger valgperioden.
  • 1 medarbejderrepræsentant – sidder i 2 år (udpeges af og blandt teatrets ansatte) – udpeges i lige år.
SELVSUPPLEREDE MEDLEMMER, DER UDPEGES AF DEN SIDDENDE BESTYRELSE
  • 1 med teaterfaglig ekspertise udpeges – sidder i 2 år udpeges i lige år
  • 1 med erhvervsrettet ekspertise – sidder i 2 år  udpeges i ulige år
  • 1 lokalforankret og teater-interesseret – sidder i 2 år vælges i ulige år
  • 2 udpeges af Limfjordsteatrets støttekreds´ GF – sidder i 2 år – ”1-1” hvert andet år

Alle bestyrelsesmedlemmer udpeges med tiltrædelse i januar måned.

Genvalg kan finde sted.

Sker der afgang af bestyrelsesmedlemmer i funktionsperioden, udpeges et nyt medlem af de hertil berettigede.

Den offentlige hovedtilskudsyder skal straks orienteres skriftligt om valg af nye medlemmer til bestyrelsen med angivelse af de valgtes navne, adresser og personnumre.

Teatrets kunstneriske leder kan ikke være medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen konstitueres med formand og næstformand en gang årligt i januar måned.

Limfjordsteatrets vennekreds

Limfjordsteatrets Vennekreds er en forening, hvis formål er at støtte Limfjordsteatret ved at udbrede kendskabet til teatret og dets mange aktiviteter og ved at øge interessen for teaterkunsten i almindelighed.

Medlemmer af Vennekredsen får tilsendt informationer om forestillinger, andre aktiviteter og særarrangementet på Limfjordsteatret gennem vores nyhedsbreve.

Vennekredsen medlemmer har stemmeret ved den årlige generalforsamling og har dermed også indflydelse på teatrets virke. Det er således Vennekredsens bestyrelse, der udpeger både formand og næstformand til Limfjordsteatrets bestyrelse.

En del af Vennekredsens medlemmer deltager aktivt ved større arrangementer, hvor der er brug for en hjælpende hånd. Det kan være i forbindelse med Kulturmødet, ved det årlige Halloween-optog, større festivaler og andet.

Vennekredsens bestyrelse
Formand
Poul Erik Olsen
Næstformand
Jane Futtrup
Tove Bak
Peter Therkildsen
Kaj Hyldig
Suppleant
Anne-Mette Jepsen
Suppleant
Gerda Buhl Andersen
Priser for medlemskab

Det koster 200 kr. for en husstand at være medlem. Årskortholdere er automatisk medlem af Vennekredsen. Bliv medlem ved at skrive til post@limfjordsteatret.dk